O kurze opatrovania detí

O kurze opatrovania detí

Kurz opatrovania detí  Vám ponúkame ako úplne nový kurz, ktorý je akreditovaný Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny. Kurz opatrovania detí je organizovaný v dennej a večernej forme výuky. Denná výuka kurzu opatrovania detí sa začína od 08:00 hodiny ráno a prebieha do poobedňajších hodín. Večerná forma kurzu opatrovania detí sa začína približne od 15 hodiny do večerných hodín. Celkový rozsah kurzu opatrovania detí vrátane praxe je 230 vyučovacích hodín. Presný rozvrh kurzu opatrovania detí ako aj učebný plán dostanú všetci prihlásení uchádzači pred otvorením kurzu opatrovania detí. Kurz opatrovania detí - akreditácia č. 32909/2017 Min.práce soc.vecí a rodiny SR

Prihlásiť sa na kurz opatrovania detí

Kurz opatrovania detí je určený hlavne pre tých, ktorí pracujú alebo chcú pracovať:

 • S deťmi do troch rokov,
 • Alebo s deťmi do 6 rokov života, ak majú nepriaznivý zdravotný stav.

Kde všade môžete náš akreditovaný kurz opatrovania detí využiť?

S absolventmi kurzu opatrovania detí sa môžete stretnúť v jasliach a špecializovaných zariadeniach pre deti a tiež pracujú ako opatrovateľky detí priamo v rodine, u seba doma alebo v účelovo vytvorených priestorov u zamestnávateľa, ale aj v hracích centrách pre deti. Samozrejme, vedomosti z nášho kurzu opatrovania detí využijete aj v bežnom živote.

Pre koho je kurz opatrovania detí určený?

Kurzu opatrovania detí sa môžu zúčastniť osoby s úplným stredoškolským (odborným) vzdelaním alebo aj osoby, ktoré dosiahli 50 rokov k 28.02.2017 a pred dátumom 01.03.2017 poskytovala starostlivosť o deti ako samostatne zárobkovú činnosť najmenej 3 roky.

Aký je priebeh kurzu opatrovania detí? 

Kurz opatrovania detí je rozdelený na viacero častí. Prvou z nich je teoretická časť kurzu opatrovania detí, kde prebieha výuka kurzu opatrovania detí tak ako ju poznáte zo „školských“ lavíc. Materiály k výučbe a okruhy na záverečnú skúšku dostanete hneď v prvý deň kurzu opatrovania detí. Materiály Vám poslúžia na prípravu na záverečné skúšky a zostanú Vám aj po skončení kurzu opatrovania detí. Druhá časť kurzu opatrovania detí je praktická, kde si precvičujete vedomosti získané v teoretickej časti. V praktickej časti si precvičíte úkony s lektorom a s ďalšími účastníkmi kurzu opatrovania detí. Treťou časťou kurzu opatrovania detí je výkon praxe priamo v zariadeniach starostlivosti o deti, tzv. jasliach. Prax prebieha v nami určenom zariadení, prípadne je možnosť dohody výkonu praxe vo Vašom zariadení, ale je potrebné podpísať zmluvu o spolupráci.

Ako prebieha záverečná skúška z kurzu opatrovania detí? 

Kurz opatrovania detí sa končí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky. Osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania detí je spravidla odovzdaný po úspešnom vykonaní skúšky a splnení ďalších podmienok. Na osvedčení sú rozpísané jednotlivé témy preberané v rámci trvania kurzu opatrovania detí ako aj absolvovanie odbornej praxe. S týmto osvedčením získate požadované vzdelanie na výkon práce opatrovateľa alebo opatrovateľky detí.

Čo všetko sa na opatrovateľskom kurze detí vyučuje? 

Na kurze opatrovania detí si osvojíte poznatky z viacerých vedných odborov najmä z pedagogiky, psychológie, patopsychológie, práva, starostlivosti o deti, výživy a rozvoja detí. Na kurze opatrovania detí sa naučíte ako pristupovať k deťom, o výchovných činnostiach so zreteľom na vek dieťaťa, ako stimulovať ich osobnostný a fyzický rozvoj, ako rozvíjať ich motoriku, ako im vhodne nastaviť a prispôsobiť výživu. Taktiež sa naučíte o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa. Získate teoretické ako aj praktické skúsenosti z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch alebo poraneniach detí a mnohé iné poznatky, ktoré sú využiteľné v súkromnom aj pracovnom živote. Kurz opatrovania detí je určený mužom aj ženám bez rozdielu.

Ako sa môžete na kurz opatrovania detí prihlásiť?

Postup je veľmi jednoduchý. Stačí vyplniť registračný formulár na kurz opatrovania detí na našej stránke.

Výhody nášho kurzu opatrovania detí:

 • sme najväčším organizátorom opatrovateľských kurzov, kurzov opatrovania detí
 • kurzy opatrovania detí organizujeme v dennej a večernej
 • ponúkame najnižšie ceny, množstvo zliav, knihu nemčina pre opatrovateľky zadarmo,
 • každý cuhádzač dostane vytlačené sylaby ZDARMA,
 • kurzy opatrovania detí sú intenzívne už do 28 dní,
 • certifikát vydávame v SJ a NJ,
 • rozsah kurzu opatrovania detí je 230 hodín,
 • kurz opatrovania detí môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia,
 • osvedčenie nášho kurzu opatrovania detí platí na Slovensku aj v zahraničí,
 • náš kurz opatrovania detí je akreditovaný Min. práce soc. vecí a rodiny SR,
 • školíme jednotlivcov, skupiny aj pre jasle, špecializované zariadenia,
 • kurz opatrovania detí využijete pri práci na Slovensku, aj ako živnostník,
 • vynikáme individuálnym prístupom, profesionalitou a bezkonkurenčnými službami,
 • máme kvalifikovaných lektorov s množstvom skúseností
 • ponúkame ďalšie akreditované kurzy, ako opatrovateľský kurz, kurz inštruktora soc. rehabilitácie a ďalšie

Prihlásiť sa na kurz opatrovania detí

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.