Repas na kurz opatrovania detí

Repas na kurz opatrovania detí

Kurz opatrovania detí preplatený cez Úrad práce - repas/repas+

Využite jedinečnú príležitosť sa rekvalifikovať na kurze opatrovania detí a kontaktujte nás so záujmom o vystavenie potrebných tlačív. Podmienkou pre túto možnosť je registrácia na úrade práce.

Ako postupovať ak mám záujem o repas/repas+ na kurz opatrovania detí?

Je to jednoduché, kontaktujte nás J. Nemusíte nám nič dodať ani posielať, všetky tlačivá úradu práce máme k dispozícii. Pripravíme ich priamo pre Vás a zašleme. Potrebovať budeme Vaše osobné údaje, mesto v ktorom chcete kurz opatrovania detí absolvovať a adresu. O ďalšom postupe Vás následne budeme informovať. Myslite prosím na to, že úrad práce požaduje doručenie potrebných dokumentov v určitých lehotách.

Čo robiť po kurze opatrovania detí ak mám repas/repas+?

Po ukončení kurzu opatrovania detí, do 15 dní po úspešnom ukončení kurzu musíte doručiť na úrad :

  • doklad o ukončení rekvalifikácie- certifikát z kurzu opatrovania detí,
  • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie,
  • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu,
  • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie.

Úrad práce na základe splnomocnenia a žiadosti ktorú mu odovzdáte uhradí našej spoločnosti príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

  • nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • úspešne ukončí rekvalifikáciu,
  • predloží úradu kompletné doklady v stanovenom termíne.

Úrad práce nehradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
V prípade, že nastane počas kurzu prekážka v dokončení kurzu opatrovania detí (pracovná neschopnosť, hospitalizácia a pod.), budete vyradená z úradu práce a pod. je potrebné nás o tomto okamžite informovať. Úrad práce v takom prípade uhradí tú časť kurzu ktorú ste absolvovala. V prípade, že by ste nás informovala neskoro alebo vôbec tak ste povinná uhradiť plnú výšku sumy cez repas. Takýmto situáciám však vieme predchádzať, ak nás budete včas o takýchto veciach informovať.
 
Kurz opatrovanie deti cez REPAS- PRIHLASENIE

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.