Priebeh kurzu opatrovania detí

Priebeh kurzu opatrovania detí

Kurz opatrovania detí organizujeme na celom území Slovenska. Na zahájení kurzu opatrovania detí je prítomný zástupca našej spoločnosti, ktorý Vám odovzdá študijne materiály, nahlási rozvrh a vysvetlí celý priebeh kurzu opatrovania detí.

Kurz opatrovania detí môžeme rozdeliť na tieto časti:

  1. Teoretická časť kurzu opatrovania detí -  v tejto časti budú prebiehať prednášky tém určených na výuku kurzu opatrovania detí. Ide prevažne o témy z oblastí poskytovania prvej pomoci, pedagogiky, psychológie, patopsychológie, výživy a starostlivosti o dieťa, naučíte sa ako rozbíjať ich motoriku, ako stimulovať ich osobnostný a fyzický rozvoj. V tejto časti ide o osvojenie si teoretických poznatkov z kurzu opatrovania detí.
  2. Praktická časť kurzu opatrovania detí - je logickým vyústením teoretickej časti kurzu opatrovania detí. Teda teoretické poznatky získané v prvej časti sa prakticky precvičujú s lektorom kurzu opatrovania detí. Teoretická a praktická časť kurzu opatrovania detí sa pri samotnej výuke prelínajú tak, aby účastník kurzu opatrovania detí si teoretické poznatky mohol hneď v praktickej časti osvojiť.
  3. Odborná stáž (prax) kurzu opatrovania detí - prebieha v zariadeniach s ktorými spolupracujeme. Ide o priamy výkon opatrovania detí za prítomnosti odborne spôsobilej osoby.
  4. Záverečná skúška z kurzu opatrovania detí - skúška sa vykonáva pred komisiou a je zložená z písomného testu a ústnej odpovede. V písomnom teste máte na výber možnosti odpovede ku každej otázke. Ústna časť skúšky z kurzu opatrovania detí sa realizuje z dvoch vytiahnutých otázok. Samozrejmosťou je možnosť písomnej prípravy pred ústnou odpoveďou. Predpokladom k pristúpeniu na ústnu skúšku je uspieť v písomnom teste z kurzu opatrovania detí. Účastníci kurzu opatrovania detí, ktorí úspešne vykonali skúšku a splnili všetky podmienky, získavajú certifikát v SJ/NJ jazyku z Kurzu opatrovania detí a môžu sa začať realizovať v praxi, či pri hľadaní nového zamestnania.

Kurz opatrovania detí organizujeme na celom území Slovenska. Na zahájení kurzu opatrovania detí je prítomný zástupca našej spoločnosti, ktorý Vám odovzdá študijne materiály, nahlási rozvrh a vysvetlí celý priebeh kurzu opatrovania detí.

Formy kurzu opatrovania detí

Kurz opatrovania detí realizujeme v dvoch formách:

  1. Denná forma kurzu opatrovania detí
  2. Večerná forma kurzu opatrovania detí

Obsah ako aj priebeh je pri týchto formách kurzu opatrovania rovnaký. Základný rozdiel spočíva v čase teoretickej a praktickej výuky kurzu opatrovania detí. Denná forma kurzu opatrovania detí sa realizuje so začiatkom výuky v ranných hodinách a večerná forma začína v popoludňajších hodinách. Vzhľadom na to je dĺžka trvania večernej formy o niečo dlhšia ako je tomu pri dennej forme kurzu opatrovania detí. Priemerná dĺžka trvania kurzu opatrovania detí v dennej forme je cca 4-6 týždňov. Kurz opatrovania detí vo večernej forme sa najčastejšie realizuje za dobu cca 6-8 týždňov. Táto dĺžka trvania kurzu opatrovania detí je už vrátane odbornej stáže-praxe a záverečnej skúšky.

Prihlásiť sa na kurz opatrovania detí

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.