Vzory otázok na písomnú časť skúšky z kurzu opatrovania detí

Ukončenie kurzu opatrovania detí v písomnej časti sa realizuje ako testové preskúšanie poznatkov z problematiky kurzu opatrovania detí. Test z kurzu opatrovania detí musí byť úspešne realizovaný pre pripustenie k ústnej časti. Takmer pri všetkých otázkach z kurzu opatrovania detí máte možnosť výberu správnej odpovede.

1. Stavy bezprostredne ohrozujúce život detí pri úrazoch sú:
a) zlomeniny dlhých kostí, bolesť, smäd, strach z odlúčenia
b) bezvedomie, obštrukcia dýchacích ciest - dusenie sa, závažné krvácanie,
c) strata hybnosti dolných končatín, vykĺbenie horných končatín, zmätenosť, nervozita

2. Aká najzávažnejšia alergická reakcia môže nastať po podaní lieku?
a) traumatický šok
b) anafylaktický šok
c) spinálny šok

3. Medzi asertívne správanie nepatrí?
a) rešpektujme a tolerujme aj osobnosť druhého
b) učme sa kontrolovať svoje emócie
c) vždy musíme zvíťaziť

4. Pri oživovaní dieťaťa staršieho ako 1 mesiac:
a) Po uzavretí nosa, obkolesení ústami, začíname piati úvodnými vdychmi
b) Zavolám prvú pomoc a budem čakať na inštrukcie
c) Prvú pomoc poskytujem rovnako ako u dospelých

5. Medzi skoré príznaky autizmu patrí:
a) Nereaguje na svoje meno, nezdieľa spoločnú pozornosť-udalosti, pocity, nenapodobňuje správanie iných, nevie sa hrať na niečo, nereaguje na emócie alebo reaguje inak ako sme čakali
b) Nereaguje na svoje meno, máva časté bolesti hlavy, nenapodobňuje správanie iných, nevie sa hrať na niečo, nereaguje na emócie alebo reaguje inak ako sme čakali
c) Nereaguje na svoje meno, nezdieľa spoločnú pozornosť-udalosti, pocity, máva svalové zášklbi, nevie sa hrať na niečo.

6. Obdobie od 24-30 mesiacov sa nazýva:
a) obdobie nezámernej komunikácie
b) obdobie súvetí
c) obdobie rozvitých viet

7. Teória pevným objatím spočíva:
a) dieťa pritiahneme k sebe, pevne ho objímeme a nech sa akokoľvek bráni, kričí, bije a kope okolo seba, pustíme ho až vtedy, keď sa úplne upokojí a jeho negatívne city sa
zmenia na lásku
b) dieťa pritiahneme k sebe na 30-60 sekúnd, pevne ho objímeme

8. Verbálna komunikácia znamená:
a) Komunikácia prostredníctvom slov
b) Využívanie mimiky
c) Len komunikácia cez telefón

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.