Termíny skúšok

Každý kurz opatrovania detí končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami, príp. otázka s voľnou odpoveďou. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu opatrovania detí zakončeného úspešným vykonaním záverečnej skúšky Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania detí. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku kurzu opatrovania detí je potrebné si doniesť:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok kurz opatrovania detí

Mesto skúšky Začiatok kurzu Dátum skúšky Čas skúšky
Košice 06.03.2023 28.04.2023