Platby za kurz opatrovania detí

Platbu za kurz opatrovania detí je potrebné uhradiť najneskôr pri nastúpení na kurz. Našim účastníkom ponúkame možnosť platiť kurzovné na splátky bez navýšenia. Formy úhrady:

  • Jednorázova platba: pri nastúpení na kurz opatrovania detí uhradíte plnú sumu kurzovného
  • Splátka: minimálne 200,- € splátku uhradíte pri nastúpení na kurz opatrovania detí a ostatné kurzovné doplatíte najneskôr v deň záverečnej skúšky

Každý z našich účastníkov získava zľavu na kúpu knihy nemčiny pre opatrovateľky a cd nemčiny pre opatrovateľky. Kúpa týchto publikácii je dobrovoľná. Nemčina nie je súčasťou kurzu opatrovania detí.
 

Možnosti úhrady zálohy za kurz opatrovania detí:

  • bankovým prevodom na účet BM Agency, číslo účtu: 0680927001/5600, Prima banka, IBAN:SK75 5600 0000 0006 8092 7001, BIC: KOMASK2X
  • poštovou poukážkou typu "H" s adresou spoločnosti: BM WORK AGENCY, Palackého 11, 911 01 Trenčín
  • v hotovosti v našej kancelárii BM WORK AGENCY, Palackého 11, 911 01 Trenčín