Platby za kurz opatrovania detí

Platbu za kurz opatrovania detí je potrebné uhradiť najneskôr pri nastúpení na kurz. Našim účastníkom ponúkame možnosť platiť kurzovné na splátky bez navýšenia. Formy úhrady:

  • Jednorázova platba: pri nastúpení na kurz opatrovania detí uhradíte plnú sumu kurzovného
  • Splátka: minimálne 200,- € splátku uhradíte pri nastúpení na kurz opatrovania detí a ostatné kurzovné doplatíte najneskôr v deň záverečnej skúšky

Každý z našich účastníkov získava zľavu na kúpu knihy nemčiny pre opatrovateľky a cd nemčiny pre opatrovateľky. Kúpa týchto publikácii je dobrovoľná. Nemčina nie je súčasťou kurzu opatrovania detí.
 

Možnosti úhrady zálohy za kurz opatrovania detí:

  • bankovým prevodom na účet BM Agency, číslo účtu: SK61 8330 0000 0020 0216 8914
  • poštovou poukážkou typu "H" s adresou spoločnosti: BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín
  • v hotovosti v našej kancelárii BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín


 

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.