Vzory otázok na ústnu skúšku z kurzu opatrovania detí

Kurz opatrovania detí a jeho záverečná skúška je realizovaná v písomnej a ústnej časti. Pripravili sme pre vás vzory otázok - okruhy na každú z časti skúšok kurzu opatrovania detí. Ústna časť sa vykonáva z kombinácie dvoch otázok. Veríme, že Vám tieto okruhy pomôžu pri príprave na záverečnú skúšku z kurzu opatrovania detí.

1. Metódy a princípy výchovnej činnosti, zložky výchovy.
2. Aktivity a stratégie na rozvoj detskej reči podľa veku.
3. Čo je to verbálna a neverbálna komunikácia. Rozdeľ prostriedky verbálnej a neverbálnej komunikácie s deťmi. Čo je to asertivita.
4. Uveďte základné prvky epidemiologického procesu.
5. Infekčné ochorenia u detí, preventívne opatrenia proti vzniku infekčných ochorení.
6. Popíšte, čo má a nemá obsahovať strava detí.
7. Poskytnutie prvej pomoci pri úrazových stavoch a neúrazových stavoch.
8. Vymenujte základné zložky potravy.
9. Meranie fyziologických funkcií. Fyziologické hodnoty krvného tlaku, pulzu, dychu, telesnej teploty u detí.
10. Vymenujte spôsoby kŕmenia malých detí, spôsoby uspávania, hygiena u detí.
11. Uveďte príznaky dehydratácie u detí.
12. Vymenujte minimálne 5 zásad psychohygieny u detí.
13. Čo je to dezinfekcia, sterilizácia. aplikácia v domácnostiach a v jasliach
14 .Špecifiká starostlivosti o deti s nepriaznivým stavom a o deti s ťažkým zdravotným stavom (detské choroby – charakteristika, starostlivosť)
15. Popíšte reťaz prežitia u detí a dospelého (resuscitácia). Vysvetlite rozdiel v postupoch.
16. Čo je úlohou jaslí (predškolského zariadenia)?

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.